Oferta

Planowanie przestrzenne

W ramach planowania przestrzennego opracowujemy oraz przedkładamy do odpowiednich organów:

Studium i plany:

  • Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Analizy:

  • Analiza aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP
  • Wizualizacja inwestycji
  • Oraz wszelkie inne analizy dotyczące planowania przestrzennego

Wnioski:

  • Wnioski dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne
  • Wnioski dot.  zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne
  • Wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Wnioski o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności .