Projekty OZE

PMO - Biuro Projektów Inwestycyjnych

PMO (ang. Project Management Office) to nowoczesny system zarządzania projektami inwestycyjnymi, który doskonale sprawdza się na całym świecie. Jego ideą jest kompleksowe prowadzenie i koordynowanie danej inwestycji przez jedną grupę managerów, która zarówno nadzoruje inwestycję oraz dba, by jej przebieg był zgodny z oczekiwaniami inwestora.

Korzyści z zastosowania systemu PMO

PMO - Biuro Projektów Inwestycyjnych ​

Renpro prowadzi ponad 20 Projektów OZE (głównie farm wiatrowych) o mocy przekraczającej 400 MW.

Dlaczego Renpro?

  • Jest zarówno deweloperem, jak i inwestorem, a także doradza w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z OZE, w tym instalacji hybrydowych wykorzystujących możliwości prawne wynikające z Cable pooling.
  • Uczestniczy również w tworzeniu społeczności energetycznych, 
    w tym klastrów energetycznych. 
    W związku z tym posiada duże doświadczenie i szerokie spojrzenie na całość inwestycji, co bezpośrednio przekłada się na jakość usług oraz charakter współpracy z inwestorem.
  • W ramach PMO prowadzi niemal każdą inwestycję od opracowania jej wstępnej koncepcji aż do oddania do użytkowania.
  • Wykonuje również pojedyncze etapy inwestycji.
  • Obsługuje zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.
Standardowe etapy realizacji projektu